Hoogbegaafdheid op school

Hoogbegaafdheid op school

Kinderen brengen een groot deel van de dag door op school. Het is dus belangrijk dat niet alleen de ouders, maar ook de leerkrachten van een kind  de juiste “tools” hebben om een hoogbegaafd kind te begeleiden. Graag maak ik daarom een verbinding tussen thuis en school. Zo bespreek ik bijvoorbeeld mijn verslagen gezamenlijk met ouders,  (afhankelijk van de leeftijd) eventueel het kind en de leerkracht/IB’er en hierin zijn ook praktische tips en adviezen die de leerkracht direct kan toepassen opgenomen.

Mijn ervaring als Plusklas begeleider kan ik gebruiken om scholen te helpen bij het opzetten van een Plusklas (intern of bovenschools). Zelf begeleid ik, samen met een collega, bovenschoolse Plusklassen voor groep 3/4, voor groep 5/6/7 en voor groep 8 voor het Samenwerkingsverband EPOS (Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland).

Schoolteams kan ik helpen hun kennis te vergroten over hoogbegaafdheid. Ik kan op aanvraag een training of lezing verzorgen over verschillende onderwerpen.

Mogelijke onderwerpen:

  • Hoogbegaafdheid in de klas
  • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (praktische workshop voor onderbouw leerkrachten)
  • Mindset en Complimenten (Bekijk het filmpje over Mindset)
  • Hoogbegaafd en (hoog)gevoelig
  • Werken met de Denksleutels in de klas
  • Filosoferen met kinderen
  • Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een onderwerp aan te dragen.

Hoogbegaafdheid op school