Begeleiding

Het opvoeden van een hoogbegaafd kind vraagt soms nogal wat van ouders. Opvoeden van deze kinderen gaat niet altijd vanzelf en ondersteuning hierbij kan dan welkom zijn. Door middel van begeleidingsgesprekken kan ik u leren uw kind beter te begrijpen en u handvatten geven voor het opvoeden van uw kind.