Observatie (Vroegsignalering)

Op verzoek van pedagogisch medewerkers kan ik kinderen observeren op de groep waarbij zorg is over de ontwikkeling. Vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de cognitieve ontwikkeling, maar ook op de sociale of emotionele ontwikkeling.
Van deze observatie wordt een verslag gemaakt dat met ouders en pedagogisch medewerkers besproken wordt. Ouders en pedagogisch medewerkers krijgen handelingsadviezen en desgewenst worden ouders begeleid bij het vinden van gespecialiseerde hulp.