Kinderopvang

Hoogbegaafdheid in de kinderopvang

Extra aandacht voor hoogbegaafde kinderen is ook in de kinderopvang noodzakelijk. Het zijn kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben op verschillende gebieden. Hoe ga je daarmee om op de groep en wat vraagt dat van jou als pedagogisch medewerker of gastouder?
Wilt u als kinderopvangorganisatie/gastouderbureau meer weten over hoogbegaafdheid, of heeft u als pedagogisch medewerker vragen over de begeleiding van hoogbegaafde kinderen? Ik kan bij u op locatie een lezing, training of workshop organiseren over dit onderwerp. Kijk hier voor meer informatie.

Door mijn ervaring als orthopedagoog in de kinderopvang en het peuterwerk kan ik kinderopvangorganisaties ook ondersteunen op andere gebieden. Zo kan ik kinderen waarbij zorg is over de ontwikkeling komen observeren op de groep en pedagogisch medewerkers en ouders handelingsadviezen geven.

Hoogbegaafdheid en kinderopvang